• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Giới thiệu

Biểu tượng và ý nghĩa của Logo Trung tâm Y tế thành phố tam Kỳ

  • PDF.

Ban hành kèm theo Quyết định số: 544/QĐ-TTYT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ về việc công nhận biểu trưng làm Logo của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ.

 Thiết kế: HanLi

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ

MEDICAL CENTER OF TAM KY CITY

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 07:16

Đọc thêm...

Giới thiệu Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ

  • PDF.

 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ

MEDICAL CENTER OF TAM KY CITY

 

Địa chỉ: 112 – 114 Tôn Đức Thắng, T.P. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 05103.815010

Giám đốc: BS. CKII. Phạm Hồng Yên

  • Địa điểm: Ở Trung tâm Thành phố Tam Kỳ, là đơn vị trực thuộc Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 10 2017 07:14

Đọc thêm...

Chức năng nhiệm vụ

  • PDF.

Đang cập nhật nội dung ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 15:43

Sơ đồ tổ chức

  • PDF.

Đang cập nhật nội dung ...

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 15:43

Nơi đáng tin cậy của người bệnh

  • PDF.

bvtk2015

Nếu như vào những năm còn là thị xã tỉnh lẻ, Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ chỉ có những khu nhà cấp IV, các khoa, phòng, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, Y, Bác sĩ còn thiếu, yếu và không đồng bộ thì đến nay các khoa, phòng được làm việc trong những khu nhà khang trang, sạch đẹp và đầy đủ các tiện nghi.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 18 Tháng 6 2021 09:17

Đọc thêm...

You are here Giới thiệu