• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

  • PDF.

Đang cập nhật ...


Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 15:42

You are here Tổ chức Khoa cận lâm sàng Khoa Xét nghiệm - CĐHA