• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

  • PDF.

Chiều ngày 11/7/2018, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Trị - Phó Bí Thư Đảng uỷ, các đồng chí là Bí thư chi bộ các Khoa phòng và toàn thể đảng viên trong đơn vị.

sk dang18 1

 Quang cảnh buổi sơ kết Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 do Đồng chí Nguyễn Trị - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm trình bày.

sk dang18 2

Đồng chí Nguyễn Trị - Phó bí thư Đảng uỷ trình báy báo cáo sơ kết

Báo cáo đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Trung tâm 6 tháng đầu năm trên các nội dung: lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức-cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng…Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy cùng Ban Giám đốc đã phát huy vai trò của các Chi bộ, lãnh đạo các khoa phòng, đảng viên và nhân viên toàn trung tâm ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu nhằm tiếp tục nhấn mạnh, làm rõ hơn trong các nội dung báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đôc, các Chi bộ khoa, phòng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2018

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 07 Tháng 8 2018 13:42

You are here Tổ chức Đảng bộ Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018