• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Trung Tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2018

  • PDF.

Sáng ngày 03/11/2018, tại Hội trường Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ, Hội đồng khoa học đơn vị đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2018.

NCKH-2018

 

Số lượng đề tài sáng kiến báo cáo trong đợt nghiệm thu này là 07 đề tài và 02 sáng kiến. Nhìn chung các đề tài, sáng kiến năm 2018 đều mang giá trị thực tế, có hiệu quả áp dụng cao như đề tài về sức khoẻ thanh niên tham gia khám nghĩa vụ quân sự, về vấn đề tăng huyết áp, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ. Ngoài ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đợt này cũng hết sức thực tế và có giá trị, đã được sử dụng có hiệu quả tại một số khoa phòng chuyên môn trong đơn vị.

Hội đồng thống nhất 100% nghiệm thu 07 đề tài và 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2018. Chủ tịch hội đồng đánh giá cao tinh thần của các tác giả tham gia nghiên cứu. Các tác giả đã có nhiều cố gắng và tâm huyết khi thực hiện đề tài, sáng kiến. Tuy nhiên còn có một số khiếm khuyết đã được hội đồng góp ý cần điều chỉnh và hoàn thiện.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 20 Tháng 11 2018 14:11

You are here Tin tức Nghiên cứu khoa học Trung Tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2018