• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực

Lịch trực từ ngày 8/6/2015 đến 14/6/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 10:29

You are here Lịch trực bệnh viện