• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực

Lịch trực từ ngày 22/6/2015 đến 28/6/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 16:18

You are here Lịch trực bệnh viện