• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực toàn Trung tâm 2016

  • PDF.

Lịch trực từ ngày 15-08-2016 đến ngày 21-08-2016

Lịch trực từ ngày 08-08-2016 đến ngày 14-08-2016

Lịch trực từ ngày 01-08-2016 đến ngày 07-08-2016

Lịch trực từ ngày 25-07-2016 đến ngày 31-07-2016

Lịch trực từ ngày 18-07-2016 đến ngày 24-07-2016

Lịch trực từ ngày 11-07-2016 đến ngày 17-07-2016

Lịch trực từ ngày 04-07-2016 đến ngày 10-07-2016

Lịch trực từ ngày 27-06-2016 đến ngày 03-07-2016

Lịch trực từ ngày 20-06-2016 đến ngày 26-06-2016

Lịch trực từ ngày 13-06-2016 đến ngày 19-06-2016

Lịch trực từ ngày 06-06-2016 đến ngày 12-06-2016

Lịch trực từ ngày 30-06-2016 đến ngày 05-06-2016

Lịch trực từ ngày 23-05-2016 đến ngày 29-05-2016

Lịch trực từ ngày 16-05-2016 đến ngày 22-05-2016

Lịch trực từ ngày 09-05-2016 đến ngày 15-05-2016

Lịch trực từ ngày 02-05-2016 đến ngày 08-05-2016

Lịch trực từ ngày 24-04-2016 đến ngày 01-05-2016

Lịch trực từ ngày 18-04-2016 đến ngày 24-04-2016

Lịch trực từ ngày 11-04-2016 đến ngày 17-04-2016

Lịch trực từ ngày 04-04-2016 đến ngày 10-04-2016

Lịch trực từ ngày 28-03-2016 đến ngày 03-04-2016

Lịch trực từ ngày 21-03-2016 đến ngày 27-03-2016

Lịch trực từ ngày 14-02-2016 đến ngày 20-03-2016

Lịch trực từ ngày 07-03-2016 đến ngày 13-03-2016

Lịch trực từ ngày 29-02-2016 đến ngày 06-03-2016

Lịch trực từ ngày 22-02-2016 đến ngày 28-02-2016

Lịch trực từ ngày 15-02-2016 đến ngày 21-02-2016

Lịch trực từ ngày 08-02-2016 đến ngày 14-02-2016

Lịch trực từ ngày 01-02-2016 đến ngày 07-02-2016

Lịch trực từ ngày 25-01-2016 đến ngày 31-01-2016

Lịch trực từ ngày 18-01-2016 đến ngày 24-01-2016

Lịch trực từ ngày 11-01-2016 đến ngày 17-01-2016

Lịch trực từ ngày 04-01-2016 đến ngày 10-01-2016

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 15 Tháng 8 2016 14:23

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch trực toàn Trung tâm 2016