• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực toàn Trung tâm 2015

  • PDF.

Lịch trực từ ngày 28-12-2015 đến ngày 03-01-2016

Lịch trực từ ngày 21-12-2015 đến ngày 27-12-2015

Lịch trực từ ngày 14-12-2015 đến ngày 20-12-2015

Lịch trực từ ngày 07-12-2015 đến ngày 13-12-2015

Lịch trực từ ngày 30-11-2015 đến ngày 06-12-2015 

Lịch trực từ ngày 23-11-2015 đến ngày 29-11-2015

Lịch trực từ ngày 16-11-2015 đến ngày 22-11-2015

Lịch trực từ ngày 09-11-2015 đến ngày 15-11-2015 

Lịch trực từ ngày 02-11-2015 đến ngày 08-11-2015

Lịch trực từ ngày 26-10-2015 đến ngày 01-11-2015

Lịch trực từ ngày 19-10-2015 đến ngày 25-10-2015

Lịch trực từ ngày 12-10-2015 đến ngày 18-10-2015

Lịch trực từ ngày 05-10-2015 đến ngày 11-10-2015

Lịch trực từ ngày 28-9-2015 đến ngày 04-10-2015

Lịch trực từ ngày 21-9-2015 đến ngày 27-9-2015

Lịch trực từ ngày 14-9-2015 đến ngày 20-9-2015

Lịch trực từ ngày 07-9-2015 đến ngày 13-9-2015

Lịch trực từ ngày 31-8-2015 đến ngày 06-9-2015

Lịch trực từ ngày 24-8-2015 đến ngày 30-8-2015

Lịch trực từ ngày 17-8-2015 đến ngày 23-8-2015

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 10:21

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch trực toàn Trung tâm 2015