• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực

Lịch trực tết 2016

  • PDF.

Trung tâm

 Trạm Y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 29 Tháng 1 2016 10:26

You are here Lịch trực bệnh viện