• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Lịch trực từ ngày 13/7/2015 đến 19/7/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 7 2015 16:22

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch trực từ ngày 13/7/2015 đến 19/7/2015