• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá Test thử Xét nghiệm 2024

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa liên quan

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm test thử xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

 (Xem chi tiết)

 

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá Test thử Xét nghiệm 2024