• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá máy siêu âm tổng quát

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu để hoàn chỉnh hồ sơ trình phân bổ dự toán mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau.

(Xem chi tiết)

SA2024

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 18 Tháng 6 2024 08:41

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá máy siêu âm tổng quát