• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

85% dân số tỉnh có bảo hiểm y tế vào năm 2015

  • PDF.

(QNO) - Sáng nay, 18.2, UBND tỉnh đã họp bàn kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì.

BHYT_ANH_1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì buổi làm việc.

Mục tiêu đặt ra của đề án BHYT toàn dân tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ bình quân 85% dân số của tỉnh có BHYT. Giai đoạn 2015 - 2020 duy trì mục tiêu đã đạt được vào năm 2015, tiếp tục phát triển BHYT toàn dân, đến năm 2020 có 95% dân số tham gia BHYT. Ngoài mục tiêu cụ thể trên, việc khám chữa bệnh BHYT sẽ được nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cơ chế tài chính được đổi mới theo hướng đầu tư trực tiếp cho người thụ hưởng dịch vụ y tế thông qua hình thức hỗ trợ tham gia BHYT, đảm bảo cân đối thu - chi quỹ BHYT, giảm tỷ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020.

Để đạt được những mục tiêu trên, nhiều giải pháp đã được đưa ra như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hội đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật BHYT; hỗ trợ tăng mức bao phủ BHYT theo các nhóm đối tượng gồm nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, hộ gia đình nghèo, học sinh - sinh viên, hộ gia đình nông - lâm nghiệp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHYT; đưa vào quy chế thi đua khen thưởng ở các đơn vị; huy động các nguồn lực cho hoạt động phát triển thẻ BHYT.

DIỄM LỆ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Tin tức Thông tin y học 85% dân số tỉnh có bảo hiểm y tế vào năm 2015