• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế

  • PDF.

UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý nước thải y tế và giao Sở Y tế làm chủ đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện theo quy định.

Gồm có, hệ thống xử lý nước thải y tế cụm 3 Trung tâm y tế: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Phòng, chống sốt rét bướu cổ tỉnh; hệ thống xử lý nước thải y tế Trung tâm Y tế huyện Tây Giang; và hệ thống xử lý nước thải y tế Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, trong năm 2014 - 2015. Các dự án này sẽ được thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Trung ương (50%) và ngân sách tỉnh (50%) nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Tin tức Thông tin y học Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế