• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo chào giá thuê dịch vụ CNTT

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2023 - 2025.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp thông tin cụ thể như sau:

(Kích vào xem chi tiết)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 14 Tháng 9 2023 13:33

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo chào giá thuê dịch vụ CNTT