• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá cung ứng phim X quang

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hàng hoá liên quan.

Trung tâm Y tế Thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu mua phim X-Quang laser cỡ phim 25 x 30 cm (10 x 12in) phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết)

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 03 Tháng 10 2023 11:37

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá cung ứng phim X quang