• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo chào giá thuốc dược liệu, vị thuốc YHCT

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hàng hoá liên quan.

Trung tâm Y tế Thành phố Tam Kỳ đang có nhu cầu mua thuốc dược liệu, vị thuốc YHCT phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo thuốc dược liệu YHCT

Chi tiết thông báo vị thuốc YHCT

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 10 2023 03:54

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo chào giá thuốc dược liệu, vị thuốc YHCT