• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo mời báo giá HIS

  • PDF.

Kính gửi : Quý doanh  nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tình Quảng Nam.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm Y tế Tam Kỳ tổ chức thuê mướn phần mềm quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh BHYT VNPT HIS phục vụ công tác chuyên môn 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thàu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp thông tin cụ thể như sau:

Xem chi tiết

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 15 Tháng 12 2023 13:08

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo mời báo giá HIS