• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2019

  • PDF.

Ngày 29/01/2019 Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc và Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, Ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở TTYT đã tổ chức Hội nghị CBCC, VC, NLĐ năm 2019.

hnvc-2019-01 

 

Hội nghị đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC, NLĐ năm 2018, kiểm điểm những mặt đã làm được và những mặt chưa làm được. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và từ đó đề ra chương trình hoạt động năm 2019.

hnvc-2019-02

hnvc-2019-03

Tham dự hội nghị có hơn 80% CBCC, VC, NLĐ. Qua một buổi làm việc khẩn trương và nghiêp túc Hội nghị đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 09:39

You are here Tin tức Tin hoạt động Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức người lao động năm 2019