• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thư mời chào giá A4_A5, in ấn biểu mẫu

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan!

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc in ấn, photo biểu mẫu và giấy A4, A5 để phục vụ trong công tác khám chữa bệnh đồng thời công tác hành chính tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ. cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

a4a5

You are here Thông báo của Bệnh viện Thư mời chào giá A4_A5, in ấn biểu mẫu