• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo chào gia bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50

  • PDF.

Kính gửi:     - Quý doanh nghiệp, công ty cung ứng dịch vụ xử lý môi trường.

Hội đồng mua sắm, đấu thầu Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức thuê dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì định kỳ Hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50 tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ năm 2024.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ gửi thông báo này đến nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, cung cấp dịch vụ xử lý môi trường cụ thể như sau:

Xem chi tiết thư mời chào giá

bao-tri-may-bom

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo chào gia bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế KH-C-R50