• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thư mời chào giá máy vi tính và máy in

  • PDF.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá dùng cho việc mua máy vi tính để bàn và máy in để phục vụ trong công tác chuyên môn đồng thời công tác hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

desktop-pc

 

You are here Thông báo của Bệnh viện Thư mời chào giá máy vi tính và máy in