• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Yêu cầu báo giá thuốc gây tên phục vụ khám chữa bệnh

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở cho gói mua sắm thuốc gây tê phục vụ khám chữa bệnh tại đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

Lidocain-HCL


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here Thông báo của Bệnh viện Yêu cầu báo giá thuốc gây tên phục vụ khám chữa bệnh