• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Chào giá máy phun hóa chất

  • PDF.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu để hoàn chỉnh hồ sơ trình phân bổ dự toán mua sắm máy phun hóa chất cho Khoa KSBT-HIV/AIDs-YTCC-TV&DTNC-ATVSTP (nguồn kinh phí Ủy ban thành phố) với nội dung cụ thể như sau:

(Xem chi tiết thư chào giá)

may-phun-thuoc

You are here Thông báo của Bệnh viện Chào giá máy phun hóa chất